top of page

האקתון מיכל סלה Safe@Home 2023 יוצא לדרך בפעם הרביעית, ביום הולדתה ה 36 של מיכל סלה ז"ל, בהפקת פורום מיכל סלה ו-Google.  ההאקתון יימשך שלושה ימים ויסתיים בגמר חגיגי במעמד נשיא המדינה מר יצחק הרצוג.  השנה לראשונה שלושת ימי ההאקתון הינם פיזיים. היומיים הראשונים 23.5.23- 24.5.23 יתקיימו במשרדי רשות החדשנות בירושלים (ביומיים אלה יש נוכחות חובה לצוותים המתחרים) והיום השלישי של גמר ההאקתון 28.5.23 יתקיים בבית נשיא המדינה כמיטב המסורת.

 מידע נוסף על אפשרויות ההרשמה

bottom of page