top of page

בנק הרעיונות של פורום מיכל סלה

כאן מופיעים רעיונות חינם לפתרונות טכנולוגים מצילי חיים. כל אחת ואחד מוזמנים להעתיק מכאן רעיון ולפתח אותו. נשמח שתתרמו רעיונות נוספים לבנק הרעיונות. ניתן לשלוח רעיונות לכתובת h@michalsela.org.il

תורם הרעיון
תיאור קצר
שם הרעיון

יפה מזרחי

תיאור קצר... (50 תווים)

השכן הטוב

שם הרעיון
תיאור קצר
תורם הרעיון

איטח דבורה

תיאור קצר... (50 תווים)

אפליקציה לזיהוי ציתות/מעקב לשיחות בטלפון

שם הרעיון
תיאור קצר
תורם הרעיון

אתי אלישע

תיאור קצר... (50 תווים)

מראת הקסמים

שם הרעיון
תיאור קצר
תורם הרעיון

אדם דוזלי

תיאור קצר... (50 תווים)

איתור ותמיכה במצבי מצוקה ולחץ ע"י שעון חכם

שם הרעיון
תיאור קצר
תורם הרעיון

ענבר האן

תיאור קצר... (50 תווים)

חדר משלך/ מקום בטוח

שם הרעיון
תיאור קצר
תורם הרעיון

שרה שניר

תיאור קצר... (50 תווים)

לחיצה בטוחה

שם הרעיון
תיאור קצר
תורם הרעיון

דפנה אוקליסקי

תיאור קצר... (50 תווים)

פיתוח אפליקציה sos שהשם שלה: "האם את נמצאת במערכת זוגית אלימה?

שם הרעיון
תיאור קצר
תורם הרעיון

רעות אסולין

תיאור קצר... (50 תווים)

יומן חיים

שם הרעיון
תיאור קצר
תורם הרעיון

בסיסט אמיתי

תיאור קצר... (50 תווים)

Safe area

שם הרעיון
תיאור קצר
תורם הרעיון

עילי רשף

תיאור קצר... (50 תווים)

לחצן מצוקה לשעון חכם

שם הרעיון
תיאור קצר
תורם הרעיון

נתנאל ברגר

תיאור קצר... (50 תווים)

CheckMyMate

שם הרעיון
תיאור קצר
תורם הרעיון

דורית מרטין

תיאור קצר... (50 תווים)

כפתור ופרח

שם הרעיון
תיאור קצר
תורם הרעיון

לילי בן עמי

תיאור קצר... (50 תווים)

"הוצאת הכביסה המלוכלכת"

שם הרעיון
תיאור קצר
תורם הרעיון

לילי בן עמי

תיאור קצר... (50 תווים)

"אחת מתוך אחת" לנפגעות אלימות במשפחה

שם הרעיון
תיאור קצר
תורם הרעיון

לילי בן עמי

תיאור קצר... (50 תווים)

לומדה "זיהוי נורות אדומות"

שם הרעיון
תיאור קצר
תורם הרעיון

לילי בן עמי

תיאור קצר... (50 תווים)

זיהוי זעם ומצוקה באמצעות מבט ותנועה

שם הרעיון
תיאור קצר
תורם הרעיון

לילי בן עמי

תיאור קצר... (50 תווים)

זיהוי מצוקה ואיתור מסוכנות על בסיס זיהוי קולי

שם הרעיון
תיאור קצר
תורם הרעיון

לילי בן עמי

תיאור קצר... (50 תווים)

נייד סוכן כפול

שם הרעיון
תיאור קצר
תורם הרעיון

לילי בן עמי

תיאור קצר... (50 תווים)

"את לא לבד"

שם הרעיון
תיאור קצר
תורם הרעיון

לילי בן עמי

תיאור קצר... (50 תווים)

מלשינון אלימות

שם הרעיון
תיאור קצר
תורם הרעיון

לילי בן עמי

תיאור קצר... (50 תווים)

משוב לאיתור ילדים במצוקה

שם הרעיון
תיאור קצר
תורם הרעיון

לילי בן עמי

תיאור קצר... (50 תווים)

בינה מלאכותית בפייסבוק

שם הרעיון
תיאור קצר
תורם הרעיון

לילי בן עמי

תיאור קצר... (50 תווים)

אפליקציה שקטה

שם הרעיון
תיאור קצר
תורם הרעיון

רוזה.ל

תיאור קצר... (50 תווים)

מחזיקי מפתחות/דיסקונקי

שם הרעיון
תיאור קצר
תורם הרעיון

רוזה.ל

תיאור קצר... (50 תווים)

מטען לפלאפון/מחשב

שם הרעיון
תיאור קצר
תורם הרעיון

רוזה.ל

תיאור קצר... (50 תווים)

אפליקציה למניעת חיטוט המבוססת על פרופיל טביעות האצבע

שם הרעיון
תיאור קצר
תורם הרעיון

רוזה.ל

תיאור קצר... (50 תווים)

משקפיי ראייה/קריאה ושמש

שם הרעיון
תיאור קצר
תורם הרעיון

רוזה.ל

תיאור קצר... (50 תווים)

ברקודים (המקושרים לאפליקציית הגנה) - על מוצרי היגיינה לנשים

שם הרעיון
תיאור קצר
תורם הרעיון

רוזה.ל

תיאור קצר... (50 תווים)

צי'פ לפתיחה של דלת הבית (בשילוב עם אזעקה + לחצן מצוקה)

שם הרעיון
תיאור קצר
תורם הרעיון
Idea Form

טופס הפקדת רעיון למיזם

פרטים אישיים

פרטי המיזם

אוכלוסיית יעד

בבנק הרעיונות נמצאים רעיונות נבחרים ללא ראש צוות וכל אדם רשאי להעתיק משם רעיון ולהגישו להאקתון כראש הצוות שלו. במידה וברצונך להוביל את הרעיון שלך- המידע שכתבת ישאר אצלנו ולא יוגש לבנק הרעיונות.

האם אני רוצה להוביל את המיזם?
bottom of page