top of page
לוגו האקתון

מספר דגשים לגבי הרשמת הצוות בטופס: א) ישנם שני מסלולי השתתפות: 1. מסלול ראשי לצוותים מגובשים המגיעים מתוך חברות וארגונים ובשם מקום העבודה שלהם. הנהלות חברה, משאבי אנוש, אחריות תאגידית והנהלת חטיבות R&D מוזמנים לרתום את הארגון, לגייס צוות פיתוח ולרשום אותו להשתתפות בהאקתון. הרשמת הצוות בטופס תתבצע על ידי ראש הצוות או נציג.ת הארגון לאחר שאלה קיבלו אישור מהנהלת הארגון לרשום את הצוות כמייצג את הארגון. 2. מסלול מצומצם לצוותים עצמאיים- צוות עצמאי של מפתחות.ים מגובש, שלא מייצג חברה באופן רשמי. מועמדותו של צוות עצמאי שהגיש מועמדות תבחן בהתאם לשיקולים שונים, לרבות הכישורים והניסיון המקצועי של כל חברות וחברי הצוות. הרשמת הצוות בטופס זה תתבצע על ידי ראש הצוות. ב) על כל צוות למצוא רעיון מגובש עד למועד סיום ההרשמה להאקתון. כלומר, במידה והצוות ביצע הרשמה מוקדמת ללא רעיון- ניתן יהיה להתכתב עם צוות ההאקתון בדוא"ל h@michalsela.org.il על מנת להתייעץ לגבי בחירה וגיבוש הרעיון הסופי. ג) שימו לב, בעת ההרשמה תתבקשו להזין בטופס את השמות המלאים של 4-6 חברות וחברי הצוות אשר ישתתפו בהאקתון. במסלול המצומצם חובה להזין גם קישור לפרופילי לינקדאין של כל חברי הצוות. ד) ההרשמה של צוותים להשתתפות בהאקתון פתוחה עד ליום 04.05.24 בשעה 24:00.   ה) מיד לאחר ההרשמה תקבלו דוא"ל אוטומטי. לאחר מכן - צוות ההאקתון יהיה בקשר באמצעות הדוא"ל ויעדכן האם הצוות שנרשם אכן התקבל לתחרות. שימו לב - רק צוות שקיבל בדוא"ל "אישור השתתפות" יכול להשתתף בהאקתון. מועד אחרון לקבלת תשובה באשר לאישור השתתפות בהאקתון הוא 09.05.24. ו) מומלץ לבצע העתקה ושמירה עצמאית של כל הפרטים המוזנים בטופס ההרשמה, כדי למנוע איבוד מידע.

רעיון
רישום צוות
פרטים
סיום
bottom of page