top of page
SAFE HOME 2023-01 (2).png

חבר/ת צוות 

בימים אלו מוגשים רעיונות למיזמים עבור האקתון מיכל סלה הרביעי.

במידה ואין לך רעיון, אך ברצונך לקחת חלק בהאקתון, ניתן להירשם כ״חבר/ת צוות״, ולהצטרף בהמשך לאחד המיזמים שיתקבלו לשלב חצי הגמר.

בניית הצוותים סביב המיזמים שיתקבלו, תיערך בין התאריכים 10-16 במאי, ובמהלכם תינתן לך האפשרות לפנות למובילי המיזמים, על מנת להצטרף לצוות. 

 

הצוותים שיתקבלו לחצי הגמר יקחו חלק בהאקתון מיום 23-24 במאי, 16:00במשרדי רשות החדשנות בירושלים (נוכחות חובה).

בנוסף, הצוותים שיתקבלו לשלב הגמר, יקחו חלק בהאקתון ביום 28 במאי, בבית הנשיא.

סיום
איך אפשר לקחת חלק?
פרטים אישיים
bottom of page