top of page

איך לקחת חלק?

בהאקתון יכולים לקחת חלק יזמיות/ים, מתכנתות/ים, מומחיות/ים, מנטוריות/ים וכיוצ"ב.  ההשתתפות בהאקתון היא חינם.

המשימה שלנו היא הצלת חיים. היעד: אפס נרצחות בשנה.

היעד: אפס נרצחות בשנה.

bottom of page