top of page

מחקר כלכלי "כמה עולה נרצחת"?

אלימות במשפחה ורצח נשים היא תופעה הרסנית זו המתפשטת כמגיפה וגובה מהחברה והמדינה מחיר כבד. ההשלכות בגין מעשי התוקף מתבטאות לא רק בטראומה הפיזית ובמחיר הנפשי והכלכלי הכבד הנגבה מקורבנות האלימות ובני משפחותיהם. אלא, מתבטאות אף במחיר הכלכלי הכבד אותו אנו כחברה וכמדינה נאלצים לשלם. החל מעלויות ישירות כגון עלויות בגין מאסר וכליאה, עלויות מערכת הבריאות, עלויות ייעוץ, עלויות משפטיות, עלויות הנובעות מתמיכה בילדי הקורבן, וכלה בעלויות עקיפות כגון אובדן ימי עבודה, ירידה בפריון ועוד.


ההשלכות על הכלכלה המדינית הינן אסטרונומיות. קרי, העלויות השנתיות של קורבנות האלימות במשפחה לשנה הן בסך 5.8 מיליארד דולרים בשנה הנגבים ממשלת ארה"ב, 1.16 מיליארד דולרים הנגבים מממשלת קנדה וכ- 11.38 מיליארד דולרים הנגבים בשנה מממשלת אוסטרליה. מן הנתונים עולה כי הפעולות הנדרשות להינקט לטובת מיתון העלויות הכספיות הנגבות מן הממשלות נדרשות להיות פעולות מנע.

עד כה, נמצא כי מדינת ישראל השקיעה בעיקר בטיפול בהשלכותיה של תופעת האלימות במשפחה. לפי דוח מבקר המדינה (2020) רק 5% מהתקציב הממשלתי בתחום מוקדש למניעה של אלימות במשפחה.
עמדת פורום מיכל סלה היא שיש להרחיב את הפעולות לטובת מיגור ומניעת התופעה בישראל. כמו כן, נמצא כי טרם בוצע בישראל מחקר הבוחן את העלויות הכלכליות הנגבות ממשלת ישראל בגין כל קורבן אלימות בשנה.

פורום מיכל סלה התקשר עם SFI חברה המתמחה במחקר כלכלי, בדגש על תופעות חברתיות, לצורך ביצוע מחקר להערכת שווי עלויות שנתיות של תופעת האלימות במשפחה בישראל, תוך התייחסות לתועלות הכלכליות בעקבות השקעה בפעולות מנע.
מטרות המסמך:
קידום מדיניות: המסמך ישמש אל מול גופי ממשלה ומדיניות על מנת לרתום אותם להרחיב את התקציבים למניעת אלימות במשפחה.
חזון פורום מיכל סלה הוא לבנות אקוסיסטם חדש, ורטיקל SafeTech , של טכנולוגיות למניעת אלימות כלפי נשים בביתן. חלק ארי בתוכנית העבודה הוא קידום פיתוח סטארטאפים טכנולוגים. חלק זה הינו בעיצומו בתקופה הנוכחית (2024) ונמצא כי היזמים והיזמיות זקוקים למידע ולמחקר זה על מנת לסייע בידם להצליח לגייס משקיעים ומשאבים וכן לצרכים נוספים של תכנון, בנייה ועבודה שוטפת (כגון מודל כלכלי למיזם ותוכנית עיסקית). כמו כן, בתוכנית החומש של פורום מיכל סלה מהלכים כלכליים בתחום, לרבות קידום הקמתה של קרן הון סיכון הראשונה בעולם להשקעה בטכנולוגיות לבטחון נשים; קידום הקמת חממה טכנולוגית בתחום בגופים כגון רשות חדשנות; קידום הקמת התארגנויות בינלאומיות בעזרת גופים כגון World Economic Forum.
העלאת המודעות בציבור.
הגדלת מאגר הידע, לטובת ארגונים רלוונטים, חוקרים וגופי מחקר בתחום.


המחקר ביוזמת לילי בן עמי, 2022- 2024.

bottom of page