top of page

כפתור שיציל חיים: זוכי האקתון מיכל סלה - כתבה ב-YNET

כפתור דיסקרטי להזעקת עזרה, שאינו תלוי במכשיר או בקליטה סלולרית, הוא המיזם שהגיע למקום הראשון בהאקתון למניעת אלימות נגד נשים. הזוכה מירב בן יאיר: "חוויתי פעם אירוע אלים ולא הצלחתי לצלצל לאבא שלי". במקומות השני והשלישי: מערכת לאיסוף תלונות בתוך ארגונים ואפליקציה שמחברת גברים אלימים למנטורים.
להמשך כתבה ב-YNET


Comments


bottom of page