top of page
SAFE HOME 2023-01 (2).png

יש לי רעיון

יש לך רעיון לפתרון טכנולוגי שיכול למנוע אלימות בתוך הבית? זה המקום.

בעת מילוי הטופס, עליך יהיה לבחור בין שתי אפשרויות:

1. להוביל כראש צוות את פיתוח הרעיון שלך, במידה והוא יתקבל כמיזם להאקתון. 

כראש צוות, יהיה עליך להרכיב צוות במהלך שבוע בניית הצוותים (10-16 במאי) באמצעות פלטפורמה ייעודית ובעזרת הדרכה של צוות ההאקתון.

הצוותים שיתקבלו לחצי הגמר יקחו חלק בהאקתון מיום 23-24 במאי (נוכחות חובה).

בנוסף, הרעיונות שיעפילו לשלב הגמר, יוצגו באירוע גמר האקתון ב-28 במאי, בבית הנשיא.
2. לתרום את הרעיון שלך עבור בנק הרעיונות, ולתת לאחרים אפשרות לפתח את התוצר, בלעדייך.

סיום
איך אפשר לקחת חלק?
פרטים אישיים
bottom of page